-
ДНИ
-
ЧАСА
-
МИНУТИ
-
СЕКУНДИ
Подаване на заявка за участие в конференцията

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРИРОДА, ПОЗНАНИЕ И ЦЕННОСТИ

180 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ФРИДРИХ ВИЛХЕЛМ НИЦШЕ

15 – 16 октомври 2024г., София
Заседателна зала на ИФС–БАН, бул. „Патриарх Евтимий“ №6, ет. 2

Институт по философия и социология при Българска академия на науките (секция „Етически изследвания“, секция „Онтология и епистемология“, секция „История на философските и научните идеи) и Нов български университет (департамент „Философия и социология“) организират конференция, посветена на 180 години от рождението на Фридрих Вилхелм Ницше, под наслов „Природа, познание и ценности“. Конференцията ще се проведе на 15 и 16 октомври в Заседателната зала на Института по философия и социология – БАН, бул. „Патриарх Евтимий“ №6, ет. 2, гр. София. Очакваме Вашите заявки за участие! Пълна информация за организацията на конференцията и тематичните направления може да намерите в документа с официалната покана.

АНОТАЦИЯ

Философията на Фридрих Ницше (1844-1900) не се стреми да предлага единна система, която да опитва архитектонично подреждане и обяснение на различните области на знанието. Още повече, той самият се обявява против подобна систематичност като израз на догматизъм: „Волята за система е липса на почтеност“ (Nietzsche, Götzen-Dämmerung, 26). Въпреки това основният корпус от идеи, изложени от него в цялостното му творчество, несъмнено могат да бъдат най-малкото проследени и подредени в няколко основни рубрики.

Целта на този научен форум е да се подложат на изследване и дебат тъкмо различните аспекти на проблемите, формулирани и анализирани от Ницше, попадащи в кръга на трите фундаментални понятия за „природа“, „познание“ и „ценност“. Това би означавало да се потърси актуалността и потенциала в съвременния контекст на такива ключови за философията на Ницше теми като – волята за власт/мощ, (свръх)човека, вечното завръщане, перспективизма, субекта на познанието, моралните, политическите и естетическите ценности, а и изобщо идеята за тяхната преоценка. Същевременно да се проследят възможните практически перспективи за съотнасяне на теоретичните формулировки към съвременните социални дебати, конфликти и тенденции – как те биват преформулирани и редефинирани в контекста на философията на Ницше в цялост.

Конференцията „Природа, познание и ценности“ се стреми да привлече учени, докторанти и студенти за философска дискусия върху творчеството на германския философ както в историко-философски, така и в методологичен аспект. Форумът има интердисциплинарен характер, като е отворен към различни научни области, свързани с философското наследство на Ницше.

СРОКОВЕ И ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ

Каним всички, които имат интерес върху философията на Фридрих Ницше да подадат заявки за участие в срок до 15 септември 2024г. Заявките трябва да съдържат имена на автора и титла, институция, имейл за контакт, заглавие на доклад, резюме до 150 думи. Може да подадете своята заявка за участие, като попълните регистрационната форма онлайн в страница Заявки или чрез бутона по-долу.

ВАЖНИ ДАТИ

15.09.2024

Краен срок за подаване на заявки

20.09.2024

Потвърждение за одобрени заявки

08.10.2024

Обявяване на програмата на конференцията

30.11.2024

Краен срок за подаване на пълните доклади

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Гл. ас. д-р Иван Миков, секция „Етически изследвания“, ИФС-БАН (председател)
Проф. д-р Димитър Вацов, департамент „Философия и социология“, Нов български университет
Доц. д-р Николай Турлаков, секция „Онтология и епистемология“, ИФС-БАН
Доц. д-р Камелия Жабилова, секция „История на философските и научните идеи“, ИФС-БАН

Относно запитвания и предложения за сътрудничество, може да се свържете с нашия екип на електронната поща: nietzscheconfbg@gmail.com

Scroll to Top