-
ДНИ
-
ЧАСА
-
МИНУТИ
-
СЕКУНДИ
Подаване на заявка за участие в конференцията

КОНТАКТИ

Институт по философия и социология
ips-bas.org
Българска академия на науките
bas.bg

Адрес:
гр. София, бул. Патриарх Евтимий №6
Електронна поща на Организационния комитет: nietzscheconfbg@gmail.com

Scroll to Top